Клубът по интереси „3D Solid Edge“ е част от часовете по програмата „Образование за утрешния ден“ на МОН и е насочен към запознаване на учениците от 9 клас в ПГКПИ със софтуера Solid Edge.

Основна цел на курса е да се овладеят основните понятия, апарата и възможностите за създаване на чертожна документация с CAD системата от среден клас Solid Edge. Софтуерът извършва изчисления на машинни елементи и възли чрез вградени правила и закони на теоретичната механика, след което автоматично моделира 3D възела директно в модула за асемблиране на машини.

С помощта на възможностите на Solid Edge се отработва ускорено създаване на сглобени изделия чрез анализ и запазване на специфични проектни данни. Solid Edge комбинира бързината и гъвкавостта на директното моделиране с точния контрол на проектирането по зададени размери, за да осигури възможно най‐бързото, най‐гъвкавото решение за дизайн.