КЛУБ КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

Клубът по интереси „Компютърна математика“ е част от часовете по програмата „Образование за утрешния ден“ на МОН и е насочен към запознаване на учениците от 8 клас в ПГКПИ със софтуера GeoGebra. Чрез него те могат бързо и лесно да създават динамични геометрични и стереометрични чертежи. Програмата предоставя и богати възможности за работа с функции: построяване на графики, намиране на  корени и екстремуми и др.

Целта  с този клуб по интереси е учениците да се чувстват свободни и уверени в създаването на красиви и точни чертежи, илюстриращи различни по тип задачи, които да използват за проучване, изследване, анализ и създаване на хипотези за свойствата на обектите. От началото на епидемичната обстановка часовете се провеждат дигитално през платформата MS Teams и част от задачите се изпълняват асинхронно в електронното училище на гимназията.

Ето и част от задачите, които учениците решават със софтуера GeoGebra.