ИНОВАЦИЯТА ПРИ НАС Е НЕЩО ДОСТАТЪЧНО ВАЖНО, ЗА ДА Я ПОСТИГНЕМ ЗАЕДНО ВЧЕРА

Високите цели се постигат с много общи усилия и труд. Да създадеш гимназия на бъдещето днес, когато всички критикуват образователната система, е повече от предизвикателство. Малкият екип на гимназията обаче е твърдо убеден, че каузата си заслужава и работим упорито за това!
„Ако нещо е достатъчно важно, дори когато шансовете са по-малки, трябва да го направите.” Елън Мъск
Днес повече от всеки друг път трябва да дадем шанс на децата, притежаващи качества, които са готови да учат и да успяват в най-проспериращия сектор.

Целта на иновативната програма на гимназията е: “Да изградим модел за управление на разнородните процеси в образованието, за да обучим и възпитаме съвременните дигитални създатели и работници с професиите от бъдещето като високо морални, етични и работоспособни хора, от които се нуждаем за да направим реформи.”
Подцели на иновационния процес: да задълбочим обучението по програмиране; включване на бизнеса и общността в работата по проекти.   За да запознаем родителите на бъдещите кандидат- гимназисти, ще опишем малко по-подробно детайли от програмата по години и естествено резултатът от изпълнението до сега.

Езикът, на който се описват технологиите, безспорно е англиски и в това направлени ние работим с електронните ресурси на издателство Macmillan, облачните им ресурси довършват възможностите на класическите форми на учебниците и помагат на учители и ученици да следят напредъка.  До завършването на 11 клас ние очакваме всяко дете да се яви на сертификационен изпит по англиски език, който е един от основните при постъпване на работа в ИТ индустрията, независимо от позицията. За целите организираме интензивни подготовки преди изпитите и те се провеждат в гимназията. Инвестицията в подготовката е поета от екипа на училището и родителите имат ангажимент да покрият таксите за изпита.

За изграждане на базови знания по основни направления в технологиите и програмирането ние използваме учебно съдържание от две световни академии Microsoft IT Academy и CISCO Academy. Подготовката е разделена на модули:

осми клас – основи на програмирането -част 1, C++/по курса на C++Institute/, текстообработка и основи на web дизайн  HTML&CSS;

девети клас – основи на програмирането-част 2, C++/по курса на C++Institute/, JavaScript, електронни таблици , IT Essential CISCO,

десети клас – обектно ориентирано програмиране C++/C#/Java, бази от данни SQL, CCNA CISCO.

През тези първи три години от обучението децата, които имат интерес и са упорити в ученето, могат да посещават серия от курсове, посветени на: Графичен Дизайн с продуктите на Adobe; 3D дизайн SolidWorks; Internet of Things с Arduino; Pоботика – Python и други. Всеки от обучителните модули завършва с явяване на сертификационен изпит, гимназията инвестира в обучение, родителите в таксите по явяване на изпита.  Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е част от световната мрежа изпитни центрова на Certiport и учениците се явяват на изпит на място.

Как покриваме обучителните цели с толкова малко часове, добавили сме  към учебния план 4 факултативни учебни часа, които са част от седмичната програма – математика, технологии и програмиране.

Към днешния ден ние имаме над 85% сертифицирани ученици от първия випуск на гимназията, които успяха да постигнат това с упорит труд и постоянство.

Втората подцел постигаме с провеждане на много вътрешни проектни дейности, които споделяме с нашите партньори и даваме възможност за професионален коментар и съвети към децата. Можете да се запознаете с проектните дейности: Green Economy, Blue Economy, Collaboration Teams и да ни гостувате на финала за тази учебна година The Games. В курса на обучение по програмиране стартираме малки спринтове от проекти, които са фокусирани върху езика за програмиране и дават възможност за задълбочаване.

Всеки родител избрал Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации за обучение на своето дете трябва да се запознае с иновативната програма на гимназията и да е готов заедно с нас да инветира в бъдещето му!