В ОЧАКВАНЕ НА ДАНИЕЛ ХАРИС

Програмата “Фулбрайт” се администрира от Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ със съдействието на агенции като Института за международно образование и Съвета за международен обмен на учени.  Част от програмата е и обмен на помощник-учители по английски език да преподават английски език в държавни и общински български гимназии за една учебна година като помощник-учители. Целта на програмата е да подобри обучението по английски език в български училища с интензивно или разширено изучаване на английски език чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации с радост ще посрещне стипендианта на тази програма тази година и ще работи в посока организиране на повече дейности свързани с развитието на културния и езиков обмен. В тази дейност гимназията си партнира със СУ “Св. св. Кирил и Методий” вече за втора учебна година изключително успешно. Даниел е възпитаник на James Madison University и e отдаден, творчески ориентиран млад партньор на учителите по английски език и технологии. През изтеклата учебна година тя участваше в оценяването технологичните проекти създадени от учениците на гимназията. Очакваме я с нетърпение и желание за бъдещи нови проекти, по които да работим заедно.