СТАРТИРАМЕ С ERASMUS+ ПРЕЗ 2020-2021 ГОДИНА

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е участник в европейската програма ERASMUS+/KА1 и KА2/ за следващата години. ERASMUS /EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students/ е прекрасна възможност за учители и ученици да се запознаят и обменят добри практики с участници от други европейски държави.

Учителите, които ще участват в обученията KA1 са избрали курсове, които развиват техните методически и технологични умения. Образователните постижения на Франция, Ирландия, Италия и Полша ще бъдат във фокуса на повече от петима преподаватели на гимназията. Споделяне на опита и впечатления от обученията ще организираме в края на предстоящата учебна година.

Гимназията ще бъде координатор по проект “Future cities – smart and sustainable solutions”. който има за цел да свърже образователните общности от четири държави Гърция, Румъния, Словакия и Полша. Основните дейности по проекта изискват изследователска дейност, обучение, изработване на продукти свързани с екологичните технологии и опазване на околната среда и предложения за устойчиви решения в тази посока. Споделянето на добри практики по технологии свързани с пречистване на въздуха, водата и преработката на отпадъци в градовете на съответните училища ще една от дейностите в проекта.

Учениците и учителите по проекта ще преминат сертифицирано обучение Internet of Things по обучителната програма на CISCO Academy, като в края на обучението ще могат да сглобяват, програмират и настройват дигитални сензори за измерване на климатични показатели, както и да проектират малки тестови дигитализирани системи свързани с развитието на градовете на бъдещето.

Партньорството ни по КА2 с Франция, Португалия, Финландия е в посока технологични постижения в областта на изследванията свързани с програмирането на дронове. Фокуса е върху техните възможности за наблюдение и дейности подпомагащи хората при събиране на данни за природата и процесите протичащи в нея. Тази проектна дейност е изключително интересна за нас и ще ни предостави възможност да си партнираме с високо развити технологично образователни системи и общности.

Учениците и учителите в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ги очаква вълнуваща изпълнена с технологии динамична учебна година.