EPAM Systems Bulgaria И РАБОТАТА НИ ПО СЪДАВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ДЕЦА

През учебната 2018/2019 година учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации получиха оборудване от компания EPAM Systems Bulgaria, което ни позволи да изградим един от първите кабинетите, в които се обучават и до днес учениците на гимназията. Кабинетът разполага с работни места и условия за пълноценна работа на всеки ученик. Изградена е и дигитална среда за безопасно и ефективно обучение по програмиране. Новият кабинет е част от процеса на създаване на модерни дигитални лаборатории, които ще позволят на учениците да се обучават ефективно. Компания EPAM Systems Bulgaria участва и в екипа от компании, подкрепящи гимназията. През настоящата учебна година ще работим заедно за изграждане на лидерски умения, така необходими за учениците, подготвящи се за ИТ сектора. Екип от сертифицирани треньори на компанията ще обучават учениците на Agile методика за създаване на софтуер.

EPAM Systems Bulgaria е международна компания, която функционира на българския пазар от 2014 година. Основното поле на дейност е разработване на софтуерни продукти за клиенти от цял свят. За това време екипът на компанията в София нараства до 200 души и продължава да се увеличава с динамични темпове.

Специални благодарности от учениците от първия випуск на гимназията за компанията, оборудвала тяхната първа лаборатория по програмиране!