FADATA С ПОГЛЕД ЗА БЪДЕЩО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През учебната 2020/2021 година учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации получиха оборудване от компания Fadata, което ни позволи да изградим един от кабинетите, съобразен напълно с новите изисквания в областта на информационните и комуникационните технологии. В него ще се обучават осмокласниците, които тепърва ще правят своите първи стъпки в света на програмирането. Кабинетът разполага с работни места и условия за пълноценна работа на всеки ученик. Изградена е и дигитална среда за безопасно и ефективно обучение по програмиране. Новият кабинет е част от процеса на създаване на модерни дигитални лаборатории, които ще позволят учениците да се обучават ефективно. Компания Fadata участва и в събитието DigiGirls, което се състоя последните дни преди обявяването на епидемичната обстановка и дадоха ценни насоки на момичетата от гимназията в посока как жените успяват в този технологичен сектор.

Fadata Group e основен доставчик на софтуерни решения за застрахователите в четири региона. Над 60 застрахователни предприятия в Европа, Близкия изток, Африка и Латинска Америка сега използват техни решения, включително  платформа им за процеси, INSIS, призната от анализаторите в Gartner и Celent като водеща индустриална платформа.

Партньорството ни с компанията е изключително ефективно от гледна точка на сътрудничество и подкрепа в идеологичен план, свързан с модели за изграждане на компютърни лаборатории, в които се обучават бъдещите дигитални създатели. Специални благодарности от най-малките ученици на гимназията за компанията, оборудвала тяхната първа лаборатория по програмиране!