ERASMUS+ K1 ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ

 

 

 

Проектът е фокусиран върху подкрепянето и насърчаването на професионалното развитие на педагогическите кадри в ПГКПИ и създаването на нагласа у учителите да бъдат проактивни в процеса на непрекъснато повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с учениците.  Основните направления, в които ще се търсят обучителни курсове за учителите, са:

  • ИКТ в помощ на обучението в училище;
  • Дигитални инструменти за обучение и мобилни приложения, използвани в електронното и дистанционно обучение, за създаване на електронно учебно съдържание.
  • Педагогика и дидактика

Структурираните курсове, в които ще се включат учителите, ще бъдат реализирани в няколко обучителни институции, които имат дългогодишен опит в организирането на обучителни курсове за учители, базирани на европейските образователни стандарти. Структурираните курсове, които те предлагат, благоприятстват професионалното  развитие на учителите, като им предлагат да усъвършенстват своите дидактически умения и да придобият професионални компетентности в области на образованието на 21 век.

Тези курсове са специално предназначени за учители, които работят в областта на интегрирането на ИКТ в обучителния процес, както и им помагат да развият умения за създаване на дигитални обучителни ресурси, които да мотивират учениците за активно и самостоятелно учене.