АЛГОРИТМИТЕ МОГАТ ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ В CODEWEEK

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас, чиято основна дейност е да обучава ученици в гимназиален етап на компютърни науки, съвсем естествено се включи в Европейската седмица на програмирането – CodeWeek с няколко инициативи. Две от тях са часовете по предмет „Увод в програмирането“ в VIII клас, с тема: „Алгоритми. Описание на алгоритми, чрез блок-схеми“. Учениците от VIIIБ и VIIIв приеха много добре информацията, че са участници във въпросната инициатива. По време на час, въпреки че темата беше съвсем нова и непозната за тях, те взимаха активно участие. Изясниха си понятията: алгоритъм, елементарно действие, инструкция, описание на алгоритми, видове и функционалност на блокове, линеен, разклонен и цикличен алгоритъм. Създадоха няколко блок-схеми с помощта на онлайн инструмента draw.io. Съхраниха работите си в личното си облачно пространство в OneDive и приложиха съхраненият файл към заданието в електронната система за обучение Moodle. Организаторите на събитието CodeWeek изпратиха благодарствени писма за включването в мероприятията и дори издадоха сертификат за участие.

 

Занятия по повод Европейската седмица на програмирането CodeWeek се проведоха и в 10 клас. На 19.10 учениците от 10 А и 10 Б клас се запознаха с алгоритъма за намиране на прости числа чрез Решето на Ератостен. Десетокласниците реализираха алгоритъма чрез програмен код на С++. Учениците познават и други алгоритми за намиране на прости числа и успяха да оценят ефиктивността на Решето на Ератостен.

На 21.10. от 16:00 часа се проведе час по графичен дизайн с ученици от 8 клас. По време на занятието учениците се запознаха с основите на цветознанието и видовете графични изображения.

Учителите, провели часовете получиха сертификати Certificat-CodeWeek-334199-0A5g8mlOZE