ПРОДЪЛЖАВАМЕ РАБОТА ПО ПРОЕКТА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Продължаваме да развиваме дигиталните умения на учениците. Днес се нуждаем  от разгръщане на хоризонта и запознаване с широк спектър от дигитални възможности. Основна дейност по проекта в гимназията е насочен към графичен и 3D дизйн, компютърни мрежи, дизайн и проектиране. Учителите новатори в гимназията разработиха дигитално образователно съдържание, което използваха в образователния процес. Добрите педагогически практики са в основата на ефективната работа по конкретни цели. По проекта  учениците продължават да повишават дигиталните си компетентности, чрез участия в тези дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM.

Новият етап в проекта ще създаде предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция в образователния процес, ефективност в дигиталните знания и умения. Модернизация на образованието чрез дигитализация е факт в гимназията и част от всяка административна или учебна дейност.

Обученията по клубовете стартира през декември 2020 и приключва през август 2021 по следните направления:

клуб Компютърни мрежи – ръководител Петър Георгиев

клуб Визуален дизайн – ръководител Данаила Стаматова

клуб Art projects with Arduino – ръководител Виктор Стоев

клуб Проектиране на игри – ръководител Петър Георгиев

клуб В света на хардуера – ръководител Виктор Стоев