СТАРТИРАМЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира обучение по японски език благодарение на Японска фондация /Japan Foundation/. Преподавател ще бъде Елеонора Колева, която има дългогодишна практика на преводач и преподавател. Японска фондация /Japan Foundation/, която е държавна и се занимава с разпространението и популяризирането на японския език и култура, представи платформата, чрез която ще се преподава японски. Езикът ще се изучава като учебни часове (свободно-избираем предмет), а начало на обучението ще бъде дадено днес и ще се провежда в онлайн платформите на гимназията.

Японският език е сред десетте най-трудни за изучаване езици в света и целта на обучението е учениците в процеса на обучение да опознаят японското изкуство и култура. Към 2010 г. населението на Япония възлиза на над 127 милиона души, като в лингвистично отношение това е една почти напълно хомогенна нация, тъй като 99% от населението говори на един език. Това означава, че японският език е шестият най-използван език в света. Въпреки това, той не се говори почти никъде другаде извън Япония. Има много теории за произхода на японския език. Някои учени твърдят, че той е сходен с турския и монголския, а близостта на синтаксиса му с корейския език е всепризната. Доказано е, че морфологията и речниковият състав на езика са били повлияни в древността от малайските и полинезийските езици. Японската писменост произхожда от Китай, въпреки че двата езика са напълно различни.

Първата текстообработваща програма на японски език излиза на пазара през 1978 г. и дава възможност японският език да се пише фонетично чрез клавиатура. След въвеждането на японските думи в текстообработващата програма, може да се използват, както кана, така и латиница. Програмата IME (Input method editor) думите с едно и също фонетично звучене и дава възможност на потребителя да направи правилния избор. Използването на мобилните телефони (кейтай) за изпращане на текстови съобщения по e-mail или просто като съобщения, е изключително популярно в Япония, особено след младите хора. При писането на мейли от компютър се наблюдава тенденция за честа употреба на съкращения, знаци и символи, които започват активно да се използват и при „кейтай” съобщенията. Японците разполагат с огромен набор от емотикони „каомоджи” и с многобройни графични изображения „емоджи”, които лесно могат да бъдат вмъкнати в текстовете на телефонните съобщения вместо цели думи и фрази.