ГИМНАЗИСТИ ПРЕЗЕНТИРАТ ПРОЕКТИ ПО ЗАДАНИЕ НА SCALE FOCUS

Процесът на обучение в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации включва серия от проектни дейности заедно с компаниите партньори. Настоящата проектна дейност с випуска в десети клас е свързана със задание, поставено от #ScaleFocus. Учениците трябваше да разработят приложение корпоративно в GitHub и днес презентират пред представители на компанията. В този процес те придобиват умения да разрешават технически проблеми по разработка на софтуер “от нулата” в рамките на реален проект. Целта на дейността е да помогне за професионалното им развитие, те ще имат производствена практика през лятото в различни компании. Процесът по създаване на проектите е разработен така, че да приложат освен теоретични и достатъчно практически умения и знания, и да навлязат в дълбочина на избраната от тях IT сфера. През учебната година бъдещите IT специалисти имат по четири проектни дейности на различни теми. Представители на компаниите ще влизат в ролята на персонални ментори на учениците, за да напътстват и подпомагат процеса на тяхното професионално израстване от IT ентусиасти или любители до истински инженери, готови да започнат първите си стъпки в реална среда.
Днес специални гости на финалните презентации са Пламен Цеков, член на съвета и Иван Иванов, изпълнителен директор на компания #ScaleFocus. Създателите на първите три най-добри приложения ще получат големите награди.
Успех бъдещи създатели на дигитални чудеса!