ERASMUS+ FUTURE CITIES СТАРТИРАМЕ ДИГИТАЛНО

Екипите от ученици и учители от пет държави, включени в проекта FUTURE CITIES – Гърция, Хърватия, Румъния, Полша и България организираха първата онлайн конференция по проекта.
Основните теми, разгледани по време на това мероприятие са: представяне на държавите, градовете и училищата; обучение за създаване на дигитални карти на зелените зони в града; инструкции за включване в курс Интернет на нещата.

Логото, създадено от Радина Величкова – ученичка в X клас на гимназията, спечели най-много гласове и стана лого на проекта. Запазването на природата чрез технологиите е важна задача на следващите поколения. В процеса на проектните дейности през следващите месеци екипите от ученици ще направят изследване на биотичните и абиотични фактори, влияещи на средата, ще съставят карти на зелените зони в градската среда и ще опишат техните характеристики. Имаме невероятната възможност гимназията да се намира в голяма зелена зона в края на града и това ще ни помогне да наблюдаваме природните характеристики и да ги сравняваме с централните градски зони.

На този етап са предвидени изследователски дейности в рамките на градовете, изследвания на факторите влияещи на средата, проучване на екологичните организации, работещи в региона и  стартиране на обучителни процеси. Пътуванията ще отложим за по-късен етап на развитие на проекта. Можете да се запознаете с материалите от мероприятието на https://futurecities.codingburgas.net/bg/.