AI for GIRLS ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ

Жените представляват 47% от работната сила в икономическия сектор, но само 17% от тях са заети в технологичния сектор. Изследванията показват подобна тенденция за професиите с изкуствен интелект по целия свят. Тъй като технологиите за изкуствен интелект стават все по-повсеместни и търсенето на машинно обучение и умения за управление и обработка на данни бързо се увеличава, този дисбаланс ще има тревожни последици. За момичетата в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е важно да получат вдъхновение и достъп до възможности, разкриващи кариерните пътища в технологичната сфера. Благодарим на Йоана Симеонова, Радина Величкова, Йоана Стоянова, Магдалена Омайска, Йоана Агафонова за упоритостта и огромното желание, с което участваха в хакатона, организиран от Microsoft и посветен на изкуствения интелект. 

В процеса на работа момичетата създадоха проект, в който основната роля на изкуствения интелект е да наблюдава и анализира измененията на защитените зелени зони, които са местообитания на много защитени видове растения и животни. Опазването на природните зони и предизвикателството, пред което е изправен целият свят, е ключов момент в нашите проекти. Идва време, в което  няма да можем да се радваме на природата свободно. Това е проблем, който може да бъде наблюдаван и анализиран от системи, които са програмирани да предсказват бъдещите вероятни изходи от действията на човека. В процеса на двудневното интензивно участие в обучението и подготовка на проект момичетата доказаха изключителните си умения да работят съвместно в онлайн среда, както и познанията си по програмиране и обработка на данни, но не на последно място и високото ниво на английски език.

Място за жените в технологиите има и то много специално. Те ще помогнат на сектора да се хармонизира и поставя цели, свързани с опазването на реалния и духовен живот на хората.