IKIGAI – JAPAN DAY В ГИМНАЗИЯТА

Приятелите на Япония и ИТ сферата се докоснаха до изкуството на тази далечна култура. Ученици от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации Бургас, които обичат културата и езика на Япония и се обучават вече втори месец, отразяват пътя си към опознаването на този хармоничен свят на страница в социалните мрежи. Създавайки атмосферата на японската култура в дигитални класни стаи, като изпълняваме дейности, свързани със създаване на реални обекти, се опитахме да пресъздадем състоянието на хармония, към което се стреми всяко същество.

Икигай няма пряк превод на английски език, но по същество става въпрос за определяне на единствения фактор, който дава смисъл на ставането от леглото сутрин. Не е необходимо да бъде нещо възвишено, благотворително или благоприятно за слава и богатство. Това е просто приоритетът, около който се върти всичко друго (често несъзнателно). Това е японската тайна за дълъг и щастлив живот и е вроден у японския народ. Тя е естествено нещо – те имат силно чувство за цел. Посвещението и постоянството са навсякъде в Япония. Ние се стремим да изграждаме точно тези качества в нашите възпитаници, избрали да се посветят на технологиите.

Цветовете на четирите класа са отражение на философията на икигай и са хармонията, която трябва да съществува в отношението към бъдещата им професия. За някои това чувство за отдаденост е свързано с тяхното призвание, успех, други го свързват с хоби и любимо занимание. Има малко неща, които са удовлетворяващи, като вършенето на смислена работа, но дори и тези, които нямат свързан с кариера стремеж, могат да открият това в изкуството или процесите на създаване на различни неща.

В тези няколко часа, посветени на японското изкуство и култура се опитахме да пресъздадем хармонията, която е необходима на всяко същество, за да продължи да съществува щастливо и удовлетворено в съвременния забързан и на моменти объркан свят.

Благодарим на г-жа Елеонора Колева, която с толкова търпение и майсторство успя да ни въвлече в света на японската култура и изкуство.