ОТБОРИ В ДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИТЕ ЗА MusalaSoft

В последната за випуск 2018 проектна дейност, предназначена да развива умения за създаване на приложения в екипи по задания, поставени от компаниите партньори, учениците презентираха изключителни проекти. Заданието, свързано с разработване на приложение, което ще помогне да управляваме и организираме по-добре сформирането на екипи и тяхното управление, даде възможност за задълбочаване и откриване на нови хоризонти в процеса на програмирането. Учителят по програмиране г-н Георгиев консултира и подготви отборите за поредната проектна дейност. Представителите на компания MusalaSoft – г-н Георгиев и г-н Башев участваха в процеса на оценяване и дадоха висока оценка за постигнатите резултати. Изборът на два най-добри проекта затрудни и тях, но мрежовото решение на Wardens of might ги остави изненадани. В този отбор използването на мрежови решения със сървърна и клиентска част – реализирано от Ема Матева, Кристиан Миланов, Димитър Калчев, впечатлява с комбинация от програмиране и управление на мрежова комуникация. Другият проект, избран от компанията, е мултиплатформено решение от TeamsOnBudget с представители Стоян Колев, Александър Динев и Атанас Бурмов. Те изненадаха всички с използването на възможности за стартиране и изпълнение на проекта под различни операционни среди. Номинирани са и други отбори, които презентираха ефективни и успешни решения, както и индивидуални награди за най-добре изпълнявана роля в екипа.

Учениците очакват с нетърпение предстоящата производствена практика през лятото, когато ще могат да работят и помагат в реални проекти на компаниите партньори на гимназията. Пожелаваме им успехи в задълбоченото учене на технологиите.