РАЗВИВАМЕ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СИ УМЕНИЯ С JS

Деветокласниците и част от десетокласниците на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации успяха да покрият изпита 98-382: Introduction to Programming Using JavaScript. Най-добре представителите се ученици са: Кристиан Миланов, Стоян Иванов, Димитър Калчев, Теодора Компанска, Стас Узунов, Петя Петкова и повече от 70 ученици успешно положили изпита в април. В последната седмица на месеца очакваме деветокласници да ни представят проекти на тема “Организация на пожарната”, като компания Технологика ще определи най-добрите три проекта. Очакваме в каря на учебната година вторият випуск на гимназията да партнира на другите в екипна дейност свързана с аквакултири и да покрие необходимостите от разработка на frontend часта.

Изпътът Introduction to Programming Using JavaScript е част от поетапното овладяване на технологии в иновативната програма на гимназията за първи гимназиален етап. JavaScript е междуплатформен, обектно-ориентиран скриптов език, използван за да направи уеб страниците интерактивни (сложни анимации, бутони, които могат да се кликват, изскачащи менюта и т.н.). Съществуват и по-усъвършенствани версии на JavaScript от страна на сървъра, като Node.js, които ви позволяват да добавите повече функционалност към уебсайт, отколкото да изтегляте файлове (като сътрудничество в реално време между множество компютри). Вътре в хост среда (например уеб браузър), JavaScript може да бъде свързан към обектите на своята среда, за да осигури програмен контрол над тях.

JavaScript съдържа стандартна библиотека от обекти, като Array, Date и Math, и основен набор от езикови елементи като оператори, контролни структури и изрази. Основният JavaScript може да бъде разширен за различни цели, като го допълва с допълнителни обекти; например:

Клиентският JavaScript разширява основния език, като предоставя обекти за управление на браузър и неговия обектен модел на документ (DOM). Например разширенията от страна на клиента позволяват на приложението да поставя елементи в HTML формуляр и да отговаря на потребителски събития като кликвания на мишката, въвеждане на формуляр и навигация на страница.
JavaScript от страна на сървъра разширява основния език, като предоставя обекти, свързани с работата на JavaScript на сървър. Например разширенията от страна на сървъра позволяват на приложението да комуникира с база данни, да осигурява непрекъснатост на информацията от едно извикване до друго на приложението или да извършва манипулации с файлове на сървър.

Успех момчета и момичета в света на технологиите.