ГИМНАЗИСТИ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАТ CISCO – Programming Essentials in C++

Един от най-популярните езици за програмиране C ++ е доказал своята ефективност и лекота за разработване на игри, системи в реално време и приложения с графични библиотеки. Курсът на CISCO – Programming Essentials in C++ е част от обучителната програма в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, като е добра основа за изграждане на понятия и техники, които учениците усвояват по програмиране. Знанията на C ++ са възможност за решаване на задачите в областите Сигурност, Мрежа и IoT.  Този първи курс от поредицата от 2 курса е в края на първи гимназиален етап на възпитаниците на гимназията, след което те постепенно ще разширяват възможностите си в 11 и 12 клас. Успешно завършилите курса получават 50% отстъпка от цената на професионалния изпит на C ++ (CPA). Екипът от специалисти в гимназията се е постарал да локализира изпитен център на PearsonVue към учебната фирма на гимназията, където учениците могат да полагат професионални сертификационни изпити по различни технологии.

Можем с радост да споделим, че  Илиян Илиев от 10 клас първи успешно положи изпита C++ Certified Associate Programmer (CPA) с изключителен резултат. Очакваме до края на годината всички ученици на гимназията да приключат успешно курса на CISCO – Programming Essentials in C++. За подготовката и тяхното израстване в сферата на програмирането основна роля има Петър Георгиев, който преподава основния курс по програмиране в този випуск.
Следва производствената практика, където те ще прилагат получените знания.