ФОРУМ “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” БУРГАС

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Това е мястото, където ще представим най-добрите практики, постигнали през последните години успехи в тази насока. Образователните иновации са част от практиката на всяко училище през последната година. Организационните са насочени към повишаване ефективността на административните или оперативните разходи,повишаване удовлетвореността на служителите от състоянието на техните работни места (откъдето идва и подобряване производителността на труда), разширяване на достъпа до образователни услуги. Иновациите, свързани със съдържанието и методите на преподаване, са предизвикателство пред екипите, защото изискват гъвкавост спрямо съществуващите рамки и изследователски дух в посока методика на преподаването.

Ние имаме удоволствието да Ви представим част от иновациите, реализирани в нашата община, които ще представят на форума своите постижения: Търговска гимназия, Обединено училище ” Христо Ботев”, СУ “Йордан Йовков”, Средно училище “Константин Петканов”, ОУ “Петко Рачев Славейков”, ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”, Немска езикова гимназия “Гьоте”, Средно училище “Епископ Константин Преславски”, ЧОУ “Д-р Мария Монтесори”. Като резултат от срещата ще се опитаме да опишем комбинация от добри иновативни пректики, които да са предложение към образователните институции и добра възможност за стартиране през следващата година.

Събитието ще се състои на 28 и 29 май 2021 г. в експозиционен център “Флора”, зала 2, Бургас. Специални гости ще бъдат иновативни и неиновативни училища, които са партньори на училищата в града и изпълняват дейности по програма “Иновации в действие”.
Програма на форума