ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021

През тази интересна и странна на моменти учебна година в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации успяха да творят 11 клуба по интереси, които разнообразиха наглед скучния учебен процес. Направленията, в които работихме са общност, природа, технологии и изкуство. В края на учебната година всички клубове имаха представителни занятия, крайният продукт от творческите вдъхновения са електронни продукти, дебати, технически инсталации и рисунки. В действителност нашата малка общност успя да открие в тези занимания емоционална връзка помежду си, преживявания в част от по-голямата група, която надхвърля границите на семейството и се оформиха групи по време, интерес, място  на провеждане.

 

Общността има нужда от споделяне и обсъждане на възможности за развитие и решения на възникнали проблеми. В клуба по “Дебани” ученици заедно с техния ръководител Христо Симеонов разискваха точно тези теми, но заедно с това учениците усвояваха техники за дебатиране и успяха да се явят на състезания онлайн.

Технологичните клубове естествено наделяват – Ардуино за начинаещи и напреднали, Интернет на нещата, Лего роботика, Роботика са клубовете, които работиха дори и отдалечено с всякакви технически средства и откриваха света на програмирането и връзката му с реалния живот,  възможностите да построят и управляват нещо създадено от тях самите активира учениците. Ръководители през тази година бяха Петър Георгиев, Виктор Стоев, Красимир Ватев и Димитър Янакиев. Технологиите са извор на вдъхновение за всички, които ги обичат и търсят тяхното разумно приложение, в тези клубове се срешнаха съмишленици търсещи нови знания в света на микроелектрониката и програмирането, изкуствения интелект и конструирането.

Природата е наш дом и винаги трябва да открием връзката си с нея. Клубовете свързани  със здравословно хранене, бъдещи зелени градове ни дадоха поглед върху това колко е важно здравето на отделния човек, но също така и здарвето на общността. Да ценим времето когато сме заедно и можем просто да се разходим в прекрасната гора, за да споделим впечатленията с другите. Да мечтаем и търсим възможности за нашия град, който се превръща постепенно в по-добро място за живеене, да се погрижим за нащия прекрасен зелен двор, където почиваме по време на учебния ден. Ръководители на тези два клуба бяха Маринета Дежева и Даниела Стоянова.

Изкуството е извор на хармония и творческо вдъхновение и през тази година работиха три клуба за графичен дизайн в гимназията с ръководители Данаила Стаматова, Пегрухи Георгиева, Златка Коева и Димитър Янакиев. За да се научиш да рисуваш дигитално е необходимо да владееш техники за рисуване с ръка и Златка Коева се постара да изгради основни умения за рисуване у учениците. 3D визуализациите са впечатляващи и клубовете по Solid Works и Maya успяха да създадат интересни обекти.

През следващата учебна година ще продължим да стимулиране, развитието и изявата на интересите и способностите на  учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата. За лятната ваканция Ви пожелаваме да продължавате да развивате своите способности и желания за нови технологии, изкуство и ораторско изкуство.