ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПРИ MUSALA SOFT

Учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартират производствената си практика в юли с компания MusalaSoft. Практиката ще бъде проведена във временен офис на компанията в лабораториите на гимназията и наставник от компанията ще бъде Павлина Илиева, която заедно с преподавателите от гимназията съставиха първото им професионално задания.
Те ще решават заданието индивидуално, като използват възможностите на Visual Studio и GitHub. Документацията по проекта ще бъде на английски език. Презентирането на проектите в края на производствената практика ще бъде пред комисия с представители на компанията.

Благодарим на MusalaSoft  за предоставената възможност учениците на гимназията да работят за една от най-успешната българска софтуерна компания.