ЗАЕДНО СЪС SCALE FOCUS В РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

ScaleFocus е европейска, високотехнологична компания за доставка на устойчиви ИТ решения. Компанията е фокусирана върху доставката и интеграцията на съвременни, иновативни технологични решения в областите Digital, Data и Cloud. тя е партньор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и заедно с нейните разработчици ще проведем първата производствена практика за част от учениците в десети клас.

Благодарим на компанията за ефективното сътрудничество през последните три години и желанието да подкрепят проектните дейности реализирани по време на учебната година. Ще разчитаме на тях и в процеса на преподаване във втори гимназиален етап, където реално ще се случи технологичното обучение на учениците.