ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС ПАРТНИРАТ С ГИМНАЗИЯТА

Иновационни системи – Бургас ще си партнират с Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации при провеждане на производствените практики на десетокласници. Със създаването на дружеството Община Бургас, като принципал, наложи идеята за търсене на алтернативни начини за стимулиране на растежа в областта на иновациите за Бургас. Философията за „умния град“ – града, в който е на лице интеграция на съществуващите и изграждащите се физически, дигитални и човешки системи в заобикалящата ни околна среда, за достигане на устойчиво, проспериращо и обединяващо бъдеще за хората. Учениците от двете групи ще имат възможност да работят по нестандартни задачи през двете учебни седмици на практиката.