НОВИ ПРОФЕСИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНОЛОГИИ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и общинското дружество „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД сключиха договор за сътрудничество за провеждане на лятна производствена практика на учениците. В изпълнение на този договор учениците се запознаха с уеб портала на геопространствената система на Община Бургас и в частност с модула „Зелена система“. Модулът осигурява по-ефективен мониторинг и управление на дейностите, свързани с поддържане на зелената система на града, от експертите на Община Бургас и поддържащите фирми и предоставя възможност за публичен достъп до интерактивни карти, представящи паркове, градини, площадки и други елементи на зелената система на Общината. Чрез индивидуални акаунти с различни нива на достъп младежите получиха възможност да работят с базата данни на модула „Зелена система“ на  ГИС-Бургас. Изпълнението на практически задачи на различните групи обхвана въвеждане на полигони чрез очертаване на зелени площи и събиране на въвеждане на данни за дървета, разположени в паркови и междублокови пространства на града. Програмистите на ГИС-приложението запознаха учениците с особеностите на програмирането на ГИС-базирани системи и със спецификите на процеса на подготовка и въвеждане на информация в базата.

За изпълнение на поставените задачи младежите проведоха собствено проучване, заснеха и определиха вида и специфичните параметри на различни растителни видове в града, определиха геопространствените им координати и въведоха информацията в базата данни на Зелената система. Изчертаха  зелени площи в паркове и междублокови пространства, програмираха приложения, които целят промотиране и обучение на гражданите по теми, свързани с опазването на зелените градски пространства. За младежите най-ценното бе придобиването на  нови знания за възможностите на най-новите ГИС-технологии и умения да ги ползват, като на практика опознаха специфичната работа на ГИС-техника.