ОБУЧЕНИЯ ПО ERASMUS+ K1 ИТАЛИЯ

Ръководството и екипа на ПГКПИ винаги са декларирали, че продължаващото професионално развитие и непрестанното повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти е основен акцент в образователните политики на гимназията.

В тази връзка само година след основаването си екипът на училището кандидатства по проекта Еразъм+ КА1 с проект, насочен към повишаване на дигиталните компетентности на учителите и насърчаване на ефективното използване на open-source, интерактивни ресурси при обученито по всички дисциплини.

Въпреки трудностите, свързани с пандемичните рестрикции през последните две години, през пролетта и лятото на 2021 мобилностите по проекта най-накрая успяха да се осъществят.

Надежда Гълъбова, учител по АЕ в гимназията взе участие в курса Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT resources for​ learning languages, който се проведе от 8 до 14.08.2021 в Палермо, Италия.

В курса взеха участие 18 обучаващи се от 7 европейски държави (България, Румъния, Полша, Словакия, Словения, Испания и Ирландия)

Както е видно от заглавието, целта на обученито беше да запознае обучаващите се с най-добрите апликации и интернет платформи, предлагащи инструменти и ресурси за обучение по АЕ. Представянето на платформите и инструментите беше съчетано с много възможности за практическа работа и създаване на конкретни дигитални инструменти, подпомагащи преподаването на всеки от участниците.

Най-общо, обучителните сесии се състояха от три части:

  • Wrap-up: в началото на всяка обучителна сесия участниците се разделяха на работни групи, всяка от които обсъждаше представеното през предния учебен ден. Участниците имаха възможност да споделят впечатленията си от предимствата и недостатъците на представените платформи и да дискутират идеи за конкретни приложения на платформите в процеса на обучение.
  •    

Theoretical framework: Във втората част на обучителната сесия водещият на курса Франческо Тарантино представяше нови платформи и дигитални ресурси и ни запознаваше с ‚теорията‘, стояща зад тях. Акцентът беше да се подчертаят предимствата и недостатъците на всеки инструмент, да се очертае взаимодействието между ‚силата на въздействие‘ на конкретната платформа и ‚ефективността‘ й. Тук беше особено важно всеки участник да осъзнае, че няма ‚добри‘ и ‚лоши‘ платформи и апликации, а само такива, които са подходящи или неподходящи в конкретна обучителна ситуация.

“Hands-on work experience”: третата, и струва ми се, най-важна част от обучителните сесии се състоеше в самостоятелна работа с представената платформа. Тук всеки имаше възможност да си създаде собствен обучителен инструмент, да види как той действа на практика и да го ‚тества‘ върху останалите участници.

Ако трябва да обобщим функционалностите на платформите и апликациите, с които курсът ни запозна бихме могли да ги разделим на три основни групи:

  1. Такива, които са подходящи за презентация и въздействащо представяне на конкретен материал: Powtoon, Genially, Prezi, TedEd, EdPuzzle;
  2. Такива, които дават възможност за бърза обратна връзка от страна на учениците към учителя как е усвоен материала, кои са често срещаните грешки, какво е останало неразбрано: Quizziz, Quizlet, Socrative, Mentimeter, Liveworksheets;
  3. Такива, които могат да се използват за „геймификация“ и „неформално тестване“ чрез игри и състезания: Qiuzlet, Quizziz, ActionBound, Kahoot, Genially…

Наред с представянето на дигиталните ресурси и практическата работа с тях, съществена част от обучението в Палермо беше, разбира се, и размяната на добри преподавателски практики с колеги от Европа, установяване на контакти с учители и образователни институции от целия ЕС, както и дейности по опознаване на културата и традициите на Сицилия.