THE BEST DIGITAL TOOLS FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS-NICE, FRANCE

Динамичната среда на обучение на учениците в ерата на дигиталните технологии изисква учителите да притежават дигитални компетентности, които да отговарят на налагащите се тенденции за обучение в онлайн среда и съответно отличното познаване на инструменти и апликации, чрез които да мотивират и представят материала по съвременен, интересен и интерактивен начин. ПГКПИ е институция, в която умението за работа с дигитални технологии е неизменна част от ежедневието и високите стандарти на работа на екипа от учители по всички дисциплини. Като част от тази философия и модел на работа, училището участва активно в обучения по дигитални компетентности за повишаване на квалификацията на учителските кадри.

През първата седмица на август 2021г. Като част от проекта Еразъм +, в Ница, Франция, бе проведен обучителен курс за преподаватели с тема „Най-добрите дигитални инструменти за работа при преподаването на езици“. Курсът бе воден от инструктор Натали Круум, и протече в рамките на пет работни дни в интернационална група учители от различни държави като Гърция, Унгария, Полша, Германия, Франция и т.н. Освен обучителната част, учителите представиха презентации на своите училища и дискутираха новостите и дигиталните потребности на учениците в различни възрастови групи. Бе обменен опит и мнения относно общи познати платформи на работа, техните предимства и недостатъци, и добрите практики за преодоляване на възможни възникващи трудности в онлайн средата на обучение.

Обучението протече на няколко етапа, като въвеждащата част предложи дискусия на платформи и апликации, които са познати на международно ниво, и обмяната на опит с употребата на тези инструменти. Фокусът бе върху развиването на езиковите умения на учениците по увлекателен начин, чрез музика, кино, изкуство.

Втората част се спря на методологията и съчетаването на преподавателски умения и дигитални инструменти за най-добри резултати при представянето и упражняването на основните езикови умения. Бяха показани примерни планове и теми на уроци, които чрез брейнсторминг, употреба на мисловни карти и игра на асоциация да послужат за добра въвеждаща част на всяко целево езиково умение.

Третата и основна част на курса показа и упражни различни  инструменти и апликации за работа в онлайн среда при изучаването на език. Участниците се регистрираха в платформата symbaloo, която събира различни апликации и материали, които се създават онлайн на принципа на онлайн органайзер.

https://lyricstraining.com/ бе представена за обучение чрез текстове на различни песни, и която може да създава различни куизове, които да изпитват слушането с разбиране.

Бяха представени сайтове като storyjumper и bookcreator, които служат за създаване на книги, статии и други четива.

Canva бе показано като метод за изработване на сертификати, mentimeter за създаване на интерактивни презентации, padlet като инструмент за създаване на презентация, статия, или разказ с картини, и много други като quizlet, quizziz, pixton, nearpod и т.н.

Участниците имаха възможността да се упражняват и да работят в различните приложения и платформи, и да обменят мнения при каква възрастова група ученици, за каква практика, и какви умения дадена платформа би била най-полезна или не би била подходяща. Курсът предостави възможности за индивидуална и групова работа на участниците, и съответно широко поле за дискусии, взаимопомощ и обмяна на опит. На финала участниците получиха сертификати за участие.