НАГРАДА ОТ ХАКАТОН БУРГАС

Хакатон – Бургас – е съвременно предизвикателство за разработване на софтуерни приложения. За участие се допускат в отборен екип студенти и ученици с познания в областта на информационните технологии. Съгласно предварително зададена тема целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение. Във всяко издание лектори от водещи български и международни компании представят актуалните тенденции за развитие в IT сектора.

Учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Илиян Илиев, Димитър Калчев, Иван Иванов, Стоян Колев и Георги Дряновски съдадоха платформа, чрез която ще се улесни комуникацията между пациентите в болниците и техните близки. Телефонните разговори с роднините отнемат доста време, тъй като отнема време, докато се разменят телефони и т.н. Идеята е в платформата да се регистрира пациента с име/фамилия/ЕГН/състояние/информация. След това се генерира код за достъп, който се дава на близките. Всеки потребител с код за достъп може да следи за информация, свързана с изследвания, епикризи и да задава въпроси на лекуващия екип в тази платформа. Медицинските служители могат да попълват информацията от техните смарт устройства, а изследванията и жизнените показатели автоматично се изпращат към платформата от електронните устройства, които ги измерват. Всички ние живеем във времена, когато медицинското състояние на нашите близки се променя динамично и е важно да получаваме информация своевременно.  Разработващият екип е класиран на трето място и смята да развие идеята в следващите състезания.