СПОДЕЛЕНИ МОМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +К1

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации осъществи успешно първия етап по проект “Развиване на дигитални умения и използване на инструменти за разработване на електронни обучителни ресурси”. Шестима преподаватели приключиха своите обучения по програма Еразъм+. Те са финансирани по програма „Еразъм+К1”, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

Преподавателите взеха участие в следните обучения: “Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools” – Барселона, Испания с бенефициент Велика Гюлемерова; Дъблин, Ирландия – Дарина Кандарова, Виолета Иванова; “The best digital tools for English language teachers” – Ница , Франция с бенефициент Ивелина Колева и “Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT resources for​ learning languages” – Палермо, Италия с бенефициенти Надежда Гълъбова; “Using Technology in the Classroom – Сплит, Хърватия с бенефициент Мариана Колева.

Всички обучения бяха проведени на английски език и с интерактивен подход. Участниците подобриха знанията си за това какво прави една класна стая успешна и ефективна чрез прилагане на нови стратегии за преподаване, запознаха се с нови творчески методи и стратегии за преподаване, придобиха практически умения за прилагане на критично и творческо мислене, ИКТ в образованието, мултидисциплинарен подход. Всички учители подобриха езиковите си умения и създадоха контакти за бъдещи съвместни дейности с колеги от други страни. В рамките на вътрешноинституционалната квалификация всички участници ще споделят знания и умения с колегите си. Предстоят интересни уроци и заключителни дейности по проекта.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ще сподели своя опит в онлайн събитие, което ще се състои на 21 октомври /четвъртък/ от 16:00 часа.
Можете да се свържете с нас онлайн през Teams!