GO GREEN WITH IT – ERASMUS+K2

През 2021-2022 година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ще участва заедно с четири професионални училища от Франция, Испания, Финландия и Португалия в проект, изискващ създаването на електронни решения, опазващи природата в населените места. По време на първата организационна среща, която се състоя в Мец, Франция бяха уточнени параметрите за създаване на електронно учебно съдържание, свързано с технологиите и микроелектронните компоненти, които трябва да бъдат програмирани. Езиците за програмиране са C и Python. В следващата фаза на проекта учителите ще генерират задания и инструкции към учениците, които ще им помогнат на място в международни отбори да сглобят и програмират съответните устройства.

Учениците от гимназията през последните три години са участвали и работили в посока на създаване на подобни решения, ние имаме ефективно работеща инсталация за измерване на запрашеността на въздуха и станция за измерване на климатичните показатели. Продължаваме да работим в посока създаване на решение, поддържащо малки зелени зони в двора на училището. В процеса на работа учителите, участващи в събитието, ще могат да се запознаят подробно с образователните системи в тези държави, особено що се отнася до професионалното развите в посока ИТ. Следващото присъствено мероприятие ще се проведе през декември и в него ще участват двама учители и шестима ученици.