TEHNOLOGICA СЪС СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ЗА УЧЕНИЦИТЕ

В света на технологиите процесите по създаване на съвременни продукти се изискват широки познания, дизайн на мисленето и креативност. В Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации през тази и следващата учебни години учениците ще разработват и програмират прототипи на електронни устройства. В този процес е необходимо да бъде създаден модел на самото устройство, който ще бъде отпечатан на 3D принтер.  В процеса на избор на софтуер за проектиране и 3D дизайн ние се спряхме на SolidWorks.

За развитие на нашите идеи получихме подкрепа и невероятни подаръци от компания ТехноЛогика лично от г-н Огнян Траянов. Три годишните лицензи за учениците ще бъдат инсталирани в специална лаборатория, където ще отпечатваме прототипите. Заедно с това получихме и безценни книги, които са ръководство за работа с продукта. Учениците ще могат да ги използват по време на обучение и в специалните клубове за моделиране.

Компания ТехноЛогика е партньор на гимназията и в мого други процеси, където учениците презентират своите проекти по програмиране, производствените практики и др. Това дарение ще ни даде възможност да продължим тясното си сътрудничество с тях и включване на професионалисти в процеса на обучението на учениците във втори гимназиален етап.

Благодарим ТехноЛогика за инвестицията в нашето бъдеще!