DEVNET ASSOCIATE В CISCO ACADEMY КЪМ ГИМНАЗИЯТА

Инструктори от Сиско академиите в България се включиха в международното онлайн обучение на инструктори от Европа за новия курс DevNet Associate. Обучението бе организирано в рамките на проекта “DevNet Booster” и в него можеха да се включат безплатно всички желаещи нструктори.
Успешно преминалите обучението получиха и ваучер за безплатно явяване на финален изпит, организиран от няколко Центрове за подкрепа на инструктори (ASC) и Центрове за обучение на инструктори (ITC) в Европа, предварително одобрени от Сиско. В България координирането на обучението и явяването на финалния изпит бе реализирано от БАМА с активното участие на Делян Генков, обучител на инструктори от академията на ТУ- Габрово, който консултира българските участници в проекта в 2 онлайн WebEx сесии и организира финалния им изпит.
След това обучение още академии в страната получиха възможността да предлагат обучение по DevNet – БАНТ, Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“,  Професионалната  гимназия по компютърно програмиране и иновации в гр. Бургас, Профилираната гимназия „Хр. Ботев“ в гр.Дупница.

Курсът е предназначен за мрежови специалисти, които искат да направят първи стъпки в програмирането, въведение в различните методологии за работа в света на софтуера (SDLC, Agile, Lean), концепции като Devops/netdevops и ci/cd, автоматизация и скриптинг.