ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИ СЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО VIVA МАТЕМАТИКА

Състезанието VIVA математика е национално състезание, което се провежда по Интернет, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в мрежата. В един и същ ден и час всеки предварително регистрирал се участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната състезателна група.  При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) ̶ както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Традиционно Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации има много ученици участващи в състезанието. Тази година най-добре представителите се до 10 място по възрастови групи са:
VIII клас
Сергей Топтунов 4
Стоян Иванов 5
Яна Илчева 7

IX клас
Хакан Чандър 3
Божидар Бояджиев 7
Георги Жеков 10

X клас
Стефан Христов 2
Тереза Опанска 7
Радослав Лисицов 10

XI клас
Александър Динев 5
Станислава Андонова 8

Специално поздравления за учениците!