ПЛАНИРАМЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МАЛКИ УЧЕНИЦИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира подготовката си за обучение на малки ученици по програмиране на Scratch по обучителните програми на кампания EPAM. Обученията са планирани за пролетната и лятната ваканции, като предварително ще проведем демонстрационни уроци при желаещите класове от нашия град.
Всеки учител по технологии на ученици от първи до шести клас може да запише своя клас за демонстрационен урок, който може да се проведе и присъствено в компютърните зали на съответното училище стига обстоятелствата да позволяват това.
За да се свържете с екипа моля попълнете формата – Уча Scratch!

Методите, по които учащите изучават програмиране на Scratch са изцяло базирани на игрови методи и учене чрез правене в екипи по разнообразни задачки. Създаване и представяне на своите проекти, игри, анимации и приложения, програмирайки поведението на роботи малки групи и децата ще придобиват допълнителни социални умения и качества, както и важни знания за успех в професиите на бъдещето.