СТИПЕНДИАНТКИ ПО ПРОГРАМА НА ФУЛБРАЙТ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации представя две от стипендиантките на Комисия Фулбрайт, ученички в единадесети клас през тази учебна година – Радина Величкова и Светлана Бояджиева. Комисията ще насърчи по-нататъшното взаимодействие между участниците в програмата и тяхното кандидатстване във висши учебни заведения, където те ще кандидатстват за прием след завършване на професионалното си образование. Стипендиантките ще участват в специални обучения и ще работят с ментор от комисията, който ще ги съветва и води в процеса на подготовка и подаване на документи за най-престижните специалности и университети в света.

Радина Величкова е председател на Ученическия съвет, отлична ученичка и организатор на различни инициативи в гимназията. Участвала е в редица благотворителни инициативи на територията на град Бургас, организирани от БМЧК, във форуми между училища, свързани с доброволческа дейност, активист е към НПО „GREENPEACE“, чиято дейност е свързана с екологията и опазване на околната среда. В IX и Х клас беше младши посланик на ЕП и е участвала в четири онлайн срещи с българските евродепутати.

Светлана Бояджиева е част от екипа в гимназията отговарящ за обучителните програми свързани с малки ученици. Тя е систематична, последователна и целенасочена в процесите на обучение и работа по допълнителни проекти. През годините се включва във всички състезания по математика и постига престижни места.

Двете стипендиантки участват в дейности свързани с малките ученици на гимназията и са постигнали много високи нива на сертифициране в сферата на технологиите.

Българската Комисия Фулбрайт работи с гимназията от самото и основаване и всяка година в учебния процес по английски език е включен преподавател, който е жив носител на чуждия език в учебните часове. През тази учебна година при нас е Адалин Къминс, която подготви и отборът по дебати, които се класираха за национални финали. Финалистка на този етап, като част от отбора е и Радина Величкова.