НОМИНАЦИИ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации всяка година организира за учениците на гимназията вътрешни проектни дейности свързани с природните и обществените науки. Всяка от проектните дейности, които се наричат “Спринтове” е с технически изисквания от гледна точка на използваните технологии, документация, качество на кода и екипна работа в  платформата GitHub. На 21 и 22 март се проведоха защитите на проектите за учениците от девети клас, които разработиха сайтове с JavaScript свързани с историята и географията. Баха презентирани 24 проекта, от които до финала се класираха 6.
В процеса на разработка на проектите ученици от десети клас наставляваха и ръководеха отборите от деветокласници, което им помогна да постигнат повече в рамките на 30 дни.

Комисия съставена от учители и ученици прецизно оцени проектите с над 56 критерия в рамките на 100 точки. Класирането можете да видите във видеото по-долу.