ПРИЕМ ПО НАЙ-НОВИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023

Професиите на бъдещето са неразривно вързани с технологиите и през новата учебна година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации обявява прием по най-новата специалност в България, а именно Програмиране на роботи. Все по-голям е интереса от страна на професионалните гимназии да свързват специалностите си с технологите. Това е така, защото в кратък срок икономиките трябва да се преструктурират, за да направят функционирането си ефективно и достъпно за потребителите на един клик разстояние.Това налага нивото на обща дигитална грамотност да се повиши и достигне нива, които подволяват крайния потребител да настройва и допрограмира своя дом, автомобил, офис и др. Всичко това ще е възможно, ако успеем да осигурим подходящо образование на следващите поколения.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации работи заедно с Института по роботика към БАН за новата специалност. През следващата учебна година гимназията ще оборудва още лаборатории по роботика и с разост ще приме 104 нови ученици, които имат силно желание да учат програмиране и са готови за технологични предизвикателства.

Прием за 2022 – 2023:

Приложно програмиране – 52 ученици
Програмиране на изкуствен интелект – 26 ученици
Програмиране на роботи – 26 ученици.