ПЛЕНЕТ УМ Е ПЪЛEН С ИЗНЕНАДИ

Научен център ПланетУм е място за откриватели, жадни за знание. Тук може да се запознаете с тайните на науката – физика, енергетика, екология и да разберете повече за света на мореплавателите и откривателите. В този модерен научен център с три експозиционни зони и 20 образователни инсталации. Голямото човешко пътешествие е представено в три зони – „Иновации“, „Енергия“ и „Откривателство“,  в които инженерните и природни науки стават по-привлекателни и разбираеми. Учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации посетиха за пореден път научните експозиции и пожелаха да имат повече учебни часове, които да се провеждат в музеите на града.