ПЪРВИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

Професионална гимназия по компютърно програмеране и иновации за втора поредна година подготвя ученици по курсове на CISCO Academy. Курсът IT Essentials е отлично въведение в света на компютрите. Състои се от общ преглед на информационните технологии, математика, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, локализиране на проблеми и отстраняването им.
В гимназията работят 4 учители, които са CISCO инструктури и много от основните курсове по програмиране и технологии в гимназията се водят по тях.

През тази учебна година 57 ученици от 10 клас успяха да покрият изпитните изисквания на компанията и получиха международен сертификат IT Essential. Обучението е част от задължителната подготовка на ученицит в първи гимназиален етап и при интерес те могат да продължат своето развитие в света на мрежите и мрежовото програмиране.

Най-добрите от тях се явиха на Международната олимпиада по приложна информатика, организирана от CISCO Румъния и постигнаха високи резултати.
Стоят Иванов – ПЪРВО МЯСТО
Стас Узунов – ВТОРО МЯСТО
Мартин Мартинов – ПЕТО МЯСТО

Пожелаваме им още успехи и бъдеща кариера в технологичния свят.

Браво момчена накарахте ни да се гордеем, че в нашият прекрасен град има толкова талантливи деца.