УЧЕНИЦИТЕ ПОСТИГНАХА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА НВО 10 КЛАС

Учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас се явиха за втора поредна година на четири изпита от Националното външно оценяване – Български език и литература, Математика, Английски език и Дигитални компетентности. Впечатляващите им резултати ги поставят на изключително високо ниво и в четирите направления.

Средният резултат по Български език и литература е 59,42 при среден за страната 43,16, което е добра основа за предстоящият първи ДЗИ след две години. Учителят по предмета г-жа Велика Гюлемерова очаква още повече старание в подготовката през следващите две години. Сред първите 100 училища в България ни нареди средния ни резултат он НВО по Български език и литература-

Средният резултат по математика е 67,86 при среден за страната 34,72, сигурен показател за упоритата работа на г-жа Даниела Кирова. Повишаването на резултатите по математика е сигурен индикатор за цялостната работа на ученици и учител в правилна посока. На 27 място в България по среден резултат сме по математика. Втори в нашия град.

Националното външно оценяване по английски език е част от програмата на гимназията и проверява знанията на учениците на ниво В1.1. Тази година участваха 81 учиници и постигнаха среден резултат от 85,28 точки. На този етап учениците се готвят за полагане на международни сертификационни изпити по езика в края на 11 клас, като резултатите от тези изпити ще им помогнат в процеса на кандидатстване в чужбина.

Националното външно оценяване по дигитални компетенции е само един опит да подкрепим идеята за провеждане на този вид проверка за дигиталните умения на учениците и в него участваха близо 90 % от гимназистите. Средния резултат за гимназията е 74%, като само трима не са успели да публикуват практическа си работа.

10 най-добри постижение във всяко от направленията постигнаха следните ученици: