ЕДИН УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+ “Future cities – smart and sustainable solutions”

“Future cities – smart and sustainable solutions” e името на проекта приключил успешно на 31 Август 2022г. 

 Контекстът на проекта е в унисон с основната цел на последното десетилетие в ЕС, който е Зеленият пакт. Използване на данни и електронни сензори често се нарича изграждане наинтелигентни градове“, които са обект на голям глобален тласък за подобряване функционирането на градовете. Умните градове обещават наблюдение в реално време, анализ и подобряване на вземането на решения в града. Настоящите градски общности реагират в реално време спрямо променящото се време, часове от деня и исканията на гражданите. Технологията има силата да помогне на хората да получат интегрирани решения, да бъдат по-отзивчиви и да подобрят живота си. Това, от което се нуждаем, е да допринесем за привлекателно зелената и приятелска среда в градовете. С нашия проектГрадове на бъдещетоинтелигентни и устойчиви решения“. искахме да бъдем част от решението, като комбинираме и подобряваме знанията на нашите ученици за природата и технологиите, за да произвеждаме интелигентни екологични решения и да подкрепяме местните власти и бизнеса с екологични съвети 

Целите на проекта през първата година включваха проучване на информация, анализ, синтез, обобщаване и прогнози. Това са и приоритетите на проекта. Това са т.нар. меки умения, които учениците трябваше да изучат и изпитат. Дейността беше свързана с околната среда и климатичните приоритети на проекта, които бяха изпълнени. Иновативната практика в дигиталната област беше практикувана чрез различни методи и подходи като например презентации в стил Pecha Kucha, използване на някои интернет платформи като Canva, Word press, Рadlet и др.; Използването на карти на Google maps, видеоклипове за инструкции бяха другите начини за постигане на приоритетите на проекта. Много важна част за учениците беше да преминат курса на мрежовата академия на Cisco – „Интернет на нещата“ (IoT). Това беше свързано с приоритета ИКТ – нови технологиидигитални компетенции 

Дейностите по проекта през втората година бяха насочени към прилагане на теорията на практика. Това означаваше, както е записано в проекта, устойчивост на практика. 

 Целта на година 2 на проекта е Устойчивост на практика. 

Учениците продължиха работата си по своите блогове и включиха създаване на мерки и методи за интелигентни и устойчиви еко решения. Посещавайки множество екологични институции, учениците събраха данни за проблемите на околната среда за да разберат какви дейности са необходими за справяне със съществуващите проблеми. Партньорите по проекта създадоха своеобразна ботаническа градина в училищния двор за да може учениците да се грижат за определени видове растения и да открият кои от тях виреят най-добре в района. Учениците от ПГКПИ поставиха сензори за наблюдение от разстояние като измерване на температура, влажност, замърсяване на въздуха и поливане. Някои инициативи не се случиха поради обективни причини /Ковид 19/, но други се появиха в европейски сайт за климатични данни. По – късният етап включваше търсенето на избрани локации в градската среда, за да се подчертаят полезните екологични фактори за създаване и предлагане на интелигентни и устойчиви решения с помощта на IoT. Създадени са различни платформи, както и видове презентации за представяне на задачите, които са дадени на учениците при посещенията и по време на цялата работа по проекта. 

По време на четвъртия (4) етап всеки партньор по проекта представи чрез електронна и печатна книга на местните градски власти и по-широките общности набор от практически решения на уебсайта на проекта за това как да се подобри и поддържа природа в градските райони. 

Мобилностите по проекта бяха незабравими за учениците и учителите. Те работиха по задачите на проекта, създавайки презентации за бъдещите градове, посещаваха различни екологични места, разглеждаха градовете, търсейки подходящи решения за устойчивост в посещаваната държава, Нашата обща цел беше прилагането на знанията на учениците там, където модерните технологии и бързият градски ритъм се срещат, съжителстват и правят градовете по-зелени и по-добри места за живеене и проспериране.