ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНИ СКАУТИ“ С ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

В началото на академичната година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира нов проект с името Young Energy Europe“, подписан от Германо-Българската индустриално-търговска камара в рамките на Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI).  Главен координатор на инициативата е д-р инж. Красимира Димитрова, на която дължим поканата за участието. В екипа енергийни скаути  се включиха едни от най-изявените възпитаници на гимназията: Калин Червенков, Сонер Солаков, Красимира Русева и Галин Георгиев. Учениците преминаха четири модулно обучение по актуалните за проекта теми: енергийна ефективност, управление на ресурси, управление на проекти и презентационни умения.   

Новопридобитите знания, скаутите ще имплементират в иновативен проект, чиято разработка цели минимизиране на енергоразхода на дигиталните устройства в гимназията, което би имало не само екологичен, но и положителен икономически ефект. 

Скаутите си сътрудничат с немската електроразпределителна компания Enloc Energy Gmbh в град Дрезден. На 5.10 директорът на фирмата, г-н Илин Добрев и маркетинговият експерт Щефан Крюгер посетиха гимназията и лично се срещнаха с енергийните скаути, които получиха ценни менторски съвети и насоки за реализацията на идеята им. 

Проектът има състезателен характер, като сили ще премерят десетки образователни институции и фирми от България и Европа. В края на месец октомври 2022 година експертно жури ще оцени едни от най-изявените екипи по критериите „приложимост“, „креативност“, „социален ефект“ и „мащабност“. Голямата награда е посещение на мащабно събитие в Берлин. Пред високопоставените и изявени гости на мероприятието най-добрият екип ще има честта да презентира своята идея. Ние сме убедени в способностите на нашите скаути и им желаем вдъхновение и устрем в реализацията на проекта им!