БСУ СПОДЕЛЯТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В БУРГАС

Бургаски свободен университет проведе Ден на отворените врата. Ученици от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации участваха в мероприятията. Бяха представени специалностите в бакалавърските програми, университетската библиотека, възможностите за обучение в чужбина по програма Еразъм+.
Проведе се Тест за професионално ориентиране от екип от психолози под ръководството на проф. д-р Йонка Балтаджиева. Викторина „Аз научих за БСУ …“ под ръководството на проф. д-р Милен Балтов развихри интереса на учениците.