CODE WARS – ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИДЕИ ОТ БЪДЕЩЕТО

CODE WARS – е състезание организирано от Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна. В него участваха ученици от североизточна България включително и ученици от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас. Състезанието се проведе в три кръга, за финалите бяха допуснати Валери Иванов, Александър Манов, Галин Георгиев, Стефан Христов, Иван Стойчев от гимназията. В смесените отбори между гимназиите учениците демонстрираха дух на екипност, креативност и отборите, в които участваха наши ученици заеха първите три призови места.
По време на състезанието ръководителите участваха в лекции организирани от ICT Cluster Varna, които представиха роботизирани системи за обработка на информация и концепция за умен дом.