ГИМНАЗИСТИ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАТ CISCO – Programming Essentials in C++

Един от най-популярните езици за програмиране C ++ е доказал своята ефективност и лекота за разработване на игри, системи в реално време и приложения с графични библиотеки. Курсът на CISCO – Programming Essentials in C++ е част от обучителната програма в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, като е добра основа за изграждане на понятия и техники, които учениците усвояват по програмиране. Знанията на C ++ са възможност за решаване на задачите в областите Сигурност, Мрежа и IoT.  Този първи курс от поредицата от 2 курса е в края на първи гимназиален етап на възпитаниците на гимназията, след което те постепенно ще разширяват възможностите си в 11 и 12 клас. Успешно завършилите курса получават 50% отстъпка от цената на професионалния изпит на C ++ (CPA). Екипът от специалисти в гимназията се е постарал да локализира изпитен център на PearsonVue към учебната фирма на гимназията, където учениците могат да полагат професионални сертификационни изпити по различни технологии.

Седемдесет ученици от XI клас на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации приключиха успешно курса Programming Essentials in C++ и трима от тях в първите дни на 2023 година се явиха на професионалния изпит  C++ Certified Associate Programmer (CPA).

Можем с радост да споделим, че  Ивайло М. Абаджиев, Стоян С. Иванов и  Християн Х. Кимрянов успешно положиха международния изпита C++ Certified Associate Programmer (CPA) с изключителен резултат.  За подготовката и тяхното израстване в сферата на програмирането основна роля имат учителите и представителите на компаниите, които водят техните производствени практики. Следва производствената практика, където те ще прилагат получените знания и ще разработват индивидуални задания консултирани от представители на компаниите.