ОБУЧЕНИЯ И ИЗПИТИ СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИИОННИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ

Тази година за първи път в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации ще се проведат изпити от серията PMI и CSB.

PMI или Project management institute e единствения институт в света, който се занимава с продуктов мениджмънт. На територията на гимназията ще можете да защитите първото ниво на техните сертификати, а именно PMR /Project management ready/. Това е сертификат, който показва Вашите знания в области като Agile методологията, Традиционното планиране на проекти и Бизнес анализите. Прикачваме Ви учебната програма за изпита.

Другия изпит, който може да се явите е Business communication for Business. Той показва, това че Вие имате така начерните „меки“ умения. Уменията за комуникация в бранша, които са безценни. И за него Ви прикачваме учебната програма.

Относно за collage credits, който се зачитат от американските университети в Европа и университетите в САЩ:

  • PMI-PMR носи 3 точки;
  • CSB – Professional communication носи 1 точка;

Цената на изпитите е както следва

  • PMI-PMR – 250лв.
  • CSB-PC – 217лв.

Ако имате нужда от изпитни материали или имате допълнителни въпроси може да пишете на [email protected]

Молим, ако има желаещи да пиша на същия адрес.
Местата за ограничени, има само 6 броя! Изпитите ще се провеждат в края на Февруари.

CSB PC Exam Objectives

PMI_Objective Domains

CSB PC Exam Objectives

PMI_Objective Domains