ВПЕЧАТЛЯВАЩИ УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ В СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ИЗПИТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Живеем във време, в което можем да намерим онлайн източници за всичко, което ни интересува и за което искаме да разберем повече. За щастие, интернет пространството и мобилните апликации предлагат все повече и по-нестандартни опции за обучения. Владеенето на чуждите езици и най-вече английски са сред важните умения. Една от стратегическите цели на гимназията е учениците да владеят английски език на високо ниво, което ще им позволява да четат и разбират техническа литература. Майчиният език на технологията е английски език.

Екипът от учителите по чужди езици към гимназията усъвършенства професионалните си компетентности чрез повишаване на тяхната квалификация и участие в различни форми за развитие на техните професионални умения. Учителите участваха главно в уебинари по теми, свързани с обучението по чужди езици, в дистанционен режим на преподаване.

Да обучаваш съвременните ученици последователно и на високо ниво на английски език е предизвикателство, с което се справиха блестящо учителите от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас. Концепцията за обучение на екипа включва работа с учебниците на издателство Макмилън и допълнителните електронни ресурси към тях.

За първите ученици преминали курса на обучение можем да споделим изключително високите им резултати към Кеймбриджкия изпитен борд, с международните сертификати по английски език CAE, ниво C1. С гордост можем да заявим, че екипът на учителите по английски език с е справил отлично с реализирането на сертификационната политика на Гимназията – 73%  от тях са постигнали ниво В2/С1. Впечатляващ е резултатът на 10 от тях С1 с оценка „А“, 11 с оценка С1 с оценка „В“, 21 с оценка С1 с оценка „С“.

За втора поредна година гимназията е със статут – място за обучение и подготовка за изпитите на Cambridge.

Днес ние вече сме сигурни в ефективността на обучението по английски език на учениците и с гордост можем да споделим резултатите постигнати от нашите ученици благодарение на техните прекрасни преподаватели.