ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ JumpToCode- ЗАПАЗЕНА МАРКА НА ПГКПИ

Една от първите ни дейности през първите години от създаването на гимназията е развитие на компетенциите чрез методика „Learning by doing“. В този подход има изключително много емоции, изследване на непознати възможности и откриване на нови технологични решения. В резултат на проектните дейности учениците от осми до десети клас на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации създават средно през годините над 500 проекта, които са организирани в хранилището ни в GitHub. Процесите на създаване на отборите, разпределяне на ролите в отбора и спринтовете за писане на код е съществена дейност, която не винаги е свързана с успехи, но винаги води до развитие на знанията и уменията. Всяка от проектните дейности е свързана с наука, определен набор от технологии и компания, която поставя изискванията.

Организационните режими са свързани с конфигуриране на заданието, определяне на менторски екип, който води и подпомага процеса в отбора, както и процеса на оценяването. Винаги са включени ученици от по-големите випуски, които подпомагат и вдъхновяват по-малките.

Днес вече имаме екип с висока експертиза, който две поредни години участва интензивно с много търпение и желание в реализирането на проектните дейности – JumpToCode. Всеки от тях се е реализирал в поредица от вътрешни, национални и международни състезания и най-значимото, е че желаят да споделят своя опит. Благодарим ви за експертната работа и желанието за подкрепа на по-малките ученици!

Представяме Ви: