ВСЕКИ НОВ ЕЗИК ОТВАРЯ НОВИ ХОРИЗОНТИ С МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

Любовта към децата и немския води началото си от времето, когато работи като аниматор в туроператорска фирма. „След това се насочих към педагогиката и реших да се развивам професионално в тази област“, разказва Магдалена Иванова. Успоредно със следването си първо работи в няколко детски градини, а след това и като начален учител. Преподавала е и в няколко частни школи.
„Отне ми доста време да събера смелост и да започна да се занимавам с това, което ми носи най-голямо удовлетворение – преподаването на немски език“, казва Магдалена. За нея той притежава невероятно лексикално богатство, логична и структурирана граматика и красива мелодия, което дава необятна свобода на изказа. Любимият ѝ цитат е на Йохан Волфганг фон Гьоте и гласи, че този който не владее чужди езици, не познава и своя собствен.

„Това не е клише. Изучаването на чужд език наистина ти помага да вникнеш детайлно в същината и логиката на майчиния си език. Когато знаеш повече от един език, съвсем нормално е да започнеш да сравняваш. Човешкият мозък така е устроен, че първо открива разликите, чак след това приликите. Езиците разширяват светогледа и никога не са достатъчни. Всеки един е плюс“, аргументира се моята събеседничка. Самата тя владее перфектно немски и английски език. Познания има и по руски и испански. За превключването от един език на друг казва, че е като преминаването от тема в тема по време на всекидневен разговор. Всичко е въпрос на тренинг и практика. Ученето на езици развива паметта и с всеки следващ я прави все по-услужлива. „Често казвам на учениците ми, че не се знае в каква професионална среда ще попаднат. Вярно е, че английският език е универсален и с него могат да се разберат с всекиго във всяка точка по света, но доброто познание по немски може да им отвори още врати“, разказва младата учителка.

Това е само част от интервюто на Магдалена Иванова пред Диляна Ковачева от вестник “Аз Буки”