ОТЛИЧЕНИ С НАГРАДА УЧЕНИЦИ НА КЛИМАТИЧЕН ФОРУМ- „UMWELTFORUM“ В БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

На официална церемония, състояла се в Берлин на 14.06.2023, бяха наградени Галин Георгиев, Сонер Солаков и Калин Червенков, които в края на изминалата година създадоха приложението Power charge за енергийна ефективност на батерията при зареждане на различни дигитални устройства. Проектната идея и реализирането ѝ бяха осъществени в рамките на само два месеца, което силно впечатли журито и то оцени най-високо професионализма на екипа на гимназията. Победата е резултат и от брилянтната екипна работа на учениците с техния ментор г-н Илин Добрев от „Енлок Енерджи“ АД, гр. Дрезден (Германия). 

Като най-добри енергийни скаути на България- Галин Георгиев (10. клас), Сонер Солаков (10. клас) и Калин Червенков (11. клас) получиха покана от г-н Макс Юнгханс , лидер на проекта Young Energy Europe, за участие в ежегодния климатичен форум Umweltforum в Берлин, където бяха отличени с почетни грамоти, лично връчени от г-н Щефан Венцел– секретар на Федералното Министерство на Икономиката и Околната среда и от д-р Ахим Дрекс– директор на Германската индустриално-търговска камара (DIHK).  

Апликацията, създадена от възпитаниците на гимназията, бе реализирана като част от проекта Young Energy Europe (YEE) под егидата на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и инж. д-р Красимира Димитрова, която организира обучения за „Енергийни скаути“ и ги мотивира да имплементират иновативните си идеи в полза на кръговата икономика и ресурсната ефективност.  

Събитието в германската столица стана средище на представители на средния и едрия бизнес, както и на аналитични центрове, обединени от идеята за постигане на устойчиво развитие и климатичен неутралитет, посредством дигитални решения и увеличаване на водната и енергийната ефективност. 

 Наред с България, в тазгодишното издание на  Young Energy Europe участие взеха и държавите: Унгария, Чехия, Гърция, Полша, Хърватска, Словакия и Сърбия. И през 2023 г. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации сформира екип за бъдещи енергийни скаути, които да обединят технологични сили в борбата с негативните климатични промени.