ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2023

Поправителните изпити ще се проведат по публикувания по-долу график върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за класа и за съответния вид подготовка. Форматът на поправителните  изпити е съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 – ал. 5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Датите за поправителната сесия през септември са 4 и 5 септември. Начален час за всички изпити е от 8:30 часа. В деня на изпита учениците трябва да се явят в гимназията най-малко 15 мин. преди изпита, като въпроси и запитвания можете да отправяте на [email protected] или 0877086622.

Математика VIII и X клас 4.09.2023г от 8:30ч,
Английски език IX клас -4.09.2023г от 8:30ч,
Увод в програмирането – практика VIII клас – 5.09.2023г. от 8:30ч

Консултации по съответните предмети ще бъдат проведени на 31 август и 1 септември от 9:00 часа в гимназията или онлайн през платформата Teams.